1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: Phạm Thị Thiên Thảo
Mã số thuế: 0316055541
Ngày cấp: 06/12/2019
CÔNG TY TNHH 5TEEN 10 TEN

Danh mục ngành nghề:

  • Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh