1
Điện thoại: 0358248855
Người đại diện: ĐÀO THỊ TUYẾT NGA
Mã số thuế: 2400891474
Ngành nghề chính: Sản xuất linh kiện điện tử
Ngày cấp: 15/07/2020
CÔNG TY TNHH A-YOUNG VIỆT NAM

Danh mục ngành nghề:

  • Cung ứng lao động tạm thời
  • Cung ứng và quản lý nguồn lao động
  • Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm
  • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
  • Sản xuất linh kiện điện tử
  • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất