1
CÔNG TY TNHH AHO TECH
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

4741 : Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh

Ngành nghề kinh doanh:

– 3313: Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học
– 3314: Sửa chữa thiết bị điện
– 4321: Lắp đặt hệ thống điện
– 4329: Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
– 4390: Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
– 4651: Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
– 4652: Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
– 4741: Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
– 4742: Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh
– 6209: Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
– 7310: Quảng cáo
– 7410: Hoạt động thiết kế chuyên dụng
– 9511: Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi
– 9512: Sửa chữa thiết bị liên lạc

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI