1
Điện thoại: 0903100900
Người đại diện: Trịnh Thị Soan
Mã số thuế: 3401204447
Ngành nghề chính: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
CÔNG TY TNHH AKJ

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
  • Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
  • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
  • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu