1
Điện thoại: 0901991689
Người đại diện: Nguyễn Trọng Tuấn
Mã số thuế: 2500683414
Ngành nghề chính: Bán buôn kim loại và quặng kim loại
CÔNG TY TNHH ALUMI ĐÔNG DƯƠNG

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán buôn kim loại và quặng kim loại