1
Điện thoại: 02633726165-0972
Người đại diện: ĐẶNG THỊ NGÀ
Mã số thuế: 5801404363
Ngành nghề chính: Khai thác gỗ
Ngày cấp: 07/05/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH ANH KHOA AK

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
  • Bán buôn tổng hợp
  • Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp
  • Khai thác gỗ
  • Khai thác lâm sản khác trừ gỗ
  • Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ