1
Điện thoại: 0903361619
Người đại diện: Nguyễn Việt Anh
Mã số thuế: 0316381834
Ngành nghề chính: Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Ngày cấp: 15/07/2020
CÔNG TY TNHH ANH PHÁT 3DPRO

Danh mục ngành nghề:

 • Cổng thông tin
 • Dịch vụ liên quan đến in
 • Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
 • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
 • Hoạt động thiết kế chuyên dụng
 • Hoạt động tư vấn quản lý
 • In ấn
 • Lập trình máy vi tính
 • Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
 • Quảng cáo
 • Sao chép bản ghi các loại
 • Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
 • Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan