1
Điện thoại: 0888897878
Người đại diện: LÊ THÊ THÊU
Mã số thuế: 3603736067
Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 07/07/2020
CÔNG TY TNHH AREUM VINA

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
  • Bán buôn kim loại và quặng kim loại
  • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
  • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
  • Cho thuê xe có động cơ
  • Đúc kim loại màu
  • Đúc sắt thép
  • Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
  • Sản xuất các cấu kiện kim loại
  • Sản xuất sản phẩm chịu lửa
  • Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
  • Vận tải hành khách đường bộ khác