1
Điện thoại: 0903138901
Người đại diện: Lê Hữu Trọng Lợi
Mã số thuế: 0316995111
Ngày cấp: 25/10/2021
CÔNG TY TNHH AROMATIC DRINKS