1
CÔNG TY TNHH AURUM HOME
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

5610 : Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

Ngành nghề kinh doanh:

– 4101: Xây dựng nhà để ở
– 4102: Xây dựng nhà không để ở
– 4321: Lắp đặt hệ thống điện
– 4322: Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
+ Chi tiết: Trừ lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hoà không khí, làm sạch nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thuỷ hải sản)
– 4329: Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
– 4631: Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ
+ Chi tiết: Không hoạt động tại trụ sở
– 4632: Bán buôn thực phẩm
+ Chi tiết: Không hoạt động tại trụ sở
– 4663: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
– 4759: Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
– 5510: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
– 5610: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI