1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: 02822228899
Người đại diện: NGUYỄN THỊ TƯ
Mã số thuế: 0317312738
Ngành nghề chính: Đại lý, môi giới, đấu giá
CÔNG TY TNHH AVIK AVIATION CONSULTING

Danh mục ngành nghề:

  • Bốc xếp hàng hóa
  • Cung ứng lao động tạm thời
  • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  • Đại lý, môi giới, đấu giá
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
  • Hoạt động tư vấn quản lý
  • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
  • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất