1
Điện thoại: 0399995977
Người đại diện: Cao Quốc Bảo
Mã số thuế: 0316526092
Ngành nghề chính: Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Ngày cấp: 08/10/2020
Trạng Thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH AZWELL

Danh mục ngành nghề:

  • Cổng thông tin
  • Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
  • Hoạt động thiết kế chuyên dụng
  • Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
  • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất