1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: 0989003766
Người đại diện: PHAN ANH TUẤN
Mã số thuế: 0317308481
Ngành nghề chính: Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa
CÔNG TY TNHH BÁC SĨ CHÍNH MÌNH

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn tổng hợp
  • Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)
  • Đại lý, môi giới, đấu giá
  • Hoạt động chăm sóc tập trung khác
  • Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng
  • Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa
  • Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu