1
Tỉnh thành : BẮC NINH
Điện thoại: 02223903085
Người đại diện: ZHAO, HUI
Mã số thuế: 2301091893
Ngành nghề chính: Bán buôn tổng hợp
Ngày cấp: 28/05/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH BAI SHENG VIỆT NAM

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn tổng hợp
  • Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu