1
Điện thoại: 0981210371
Người đại diện: ĐỖ VIẾT HẢI
Mã số thuế: 2802649762
Ngành nghề chính: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Ngày cấp: 02/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH BÁN BUÔN SƠN HẢI ĐƯƠNG QT

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng