1
Tỉnh thành : THANH HÓA
Điện thoại: 0965745397
Người đại diện: ĐÀO THỊ BẢY
Mã số thuế: 2803023858
Ngành nghề chính: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
CÔNG TY TNHH BÁN BUÔN TỔNG HỢP THỌ DIÊN TX

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn đồ uống
  • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
  • Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao
  • Hoạt động của các cơ sở thể thao
  • Hoạt động thể thao khác
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ