1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: TỪ BÁ LÂM
Mã số thuế: 0315448927
Ngành nghề chính: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
CÔNG TY TNHH BẢNG HIỆU

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Dịch vụ liên quan đến in
 • Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
 • Hoạt động thiết kế chuyên dụng
 • In ấn
 • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
 • Lắp đặt hệ thống điện
 • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
 • Quảng cáo
 • Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa
 • Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
 • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ