1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: Lê Ngọc Trang
Mã số thuế: 0315801155
Ngành nghề chính: Bán buôn thực phẩm
Ngày cấp: 18/07/2019
CÔNG TY TNHH BÁNH MÌ THE ONE

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn đồ uống
  • Bán buôn thực phẩm
  • Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  • Dịch vụ phục vụ đồ uống
  • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
  • Sản xuất các loại bánh từ bột
  • Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn
  • Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu