1
Điện thoại: 0988771128
Người đại diện: PHAN QUANG NHỰT
Mã số thuế: 0315663297
Ngành nghề chính: Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Ngày cấp: 07/05/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH BÁNH PHỒNG TÔM NHÀ CỔ

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn thực phẩm
  • Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
  • Sản xuất các loại bánh từ bột
  • Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn
  • Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
  • Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột