1
Tỉnh thành : ĐỒNG THÁP
Điện thoại: 0916121415
Người đại diện: VÕ VĂN BÉ SÁU
Mã số thuế: 1402127223
Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 30/07/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH BAO BÌ BÌNH THÀNH

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu