1
Tỉnh thành : BÌNH DƯƠNG
Người đại diện: Châu Thị Ghi
Mã số thuế: 3702830261
Ngành nghề chính: In ấn
Ngày cấp: 18/11/2019
CÔNG TY TNHH BAO BÌ LONG HÂM

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • In ấn
  • Sản xuất khác chưa được phân vào đâu