1
Tỉnh thành : ĐỒNG NAI
Điện thoại: 0973434877
Người đại diện: PHẠM QUỐC VƯỢNG
Mã số thuế: 3603870104
Ngành nghề chính: Hoạt động bảo vệ cá nhân
CÔNG TY TNHH BẢO MẬT, VỆ SĨ GIANG NAM

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động bảo vệ cá nhân
  • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa