1
Điện thoại: 02633985598
Người đại diện: Nguyễn Thị Bảo Nguyên
Mã số thuế: 5801434488
Ngành nghề chính: Bán buôn đồ uống
Ngày cấp: 03/06/2020
CÔNG TY TNHH BẢO NGUYÊN ĐÀ LẠT

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
  • Bán buôn đồ uống
  • Bán buôn thực phẩm
  • Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Đại lý, môi giới, đấu giá