1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Người đại diện: Nguyễn Quốc Chỉnh
Mã số thuế: 0108621884
Ngành nghề chính: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN PHÚC LAND

Danh mục ngành nghề:

  • Hoàn thiện công trình xây dựng
  • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
  • Hoạt động thiết kế chuyên dụng
  • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
  • Xây dựng công trình cấp, thoát nước
  • Xây dựng công trình điện
  • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
  • Xây dựng nhà để ở
  • Xây dựng nhà không để ở