1
Tỉnh thành : QUẢNG NAM
Điện thoại: 02353603779
Người đại diện: NGUYỄN VĂN ĐIỆP
Mã số thuế: 4001180585
Ngành nghề chính: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
Ngày cấp: 24/05/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN THÀNH TÂM QUẢNG NAM

Danh mục ngành nghề:

  • Hoàn thiện công trình xây dựng
  • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
  • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất