1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: DƯƠNG ĐỨC DŨNG
Mã số thuế: 0315686470
Ngành nghề chính: Chuẩn bị mặt bằng
Ngày cấp: 20/05/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG TƯƠI TOÀN MIỀN NAM

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
  • Chuẩn bị mặt bằng
  • Xây dựng nhà không để ở