1
CÔNG TY TNHH BEANZ
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

9631 : Cắt tóc, làm đầu, gội đầu

Ngành nghề kinh doanh:

– 9610: Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)
+ Chi tiết: Dịch vụ tắm hơi, thẩm mỹ không dùng phẫu thuật (đánh mỡ bụng, làm thon thả thân hình) (doanh nghiệp chỉ được kinh doanh kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động).
– 9631: Cắt tóc, làm đầu, gội đầu
+ (trừ các hoạt động gây chảy máu)

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI