1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: Tôn Nữ Việt Thảo
Mã số thuế: 0316033308
Ngành nghề chính: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 26/11/2019
CÔNG TY TNHH BEATA IN MONTESSORI WAY

Danh mục ngành nghề:

  • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
  • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động tư vấn quản lý