1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: 0913717864
Người đại diện: TRƯƠNG THUỶ SINH
Mã số thuế: 0315805128
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Ngày cấp: 22/07/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH BÊN BỜ SÔNG

Danh mục ngành nghề:

  • Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
  • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động