1
Điện thoại: 0973215311
Người đại diện: ZHANG PING
Mã số thuế: 3603614887
Ngành nghề chính: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
CÔNG TY TNHH BEVERLY CABINETRY

Danh mục ngành nghề:

  • Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế