1
Điện thoại: 0964337799
Người đại diện: TRẦN PHI DŨNG
Mã số thuế: 0315670142
Ngành nghề chính: Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao
Ngày cấp: 10/05/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH BIDA THẢO MY

Danh mục ngành nghề:

  • Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Dịch vụ phục vụ đồ uống
  • Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao
  • Hoạt động viễn thông khác
  • Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu