1
Điện thoại: 0865720496
Người đại diện: Chu Đình Thắng
Mã số thuế: 3603829498
Ngành nghề chính: Bán buôn tổng hợp
Ngày cấp: 25/10/2021
CÔNG TY TNHH BIỂN ĐÔNG PHÁT

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 • Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
 • Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
 • Bán buôn thực phẩm
 • Bán buôn tổng hợp
 • Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
 • Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
 • Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
 • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
 • Quản lý thị trường tài chính
 • Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan