2
CÔNG TY TNHH BIO VN
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

4669 : Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Ngành nghề kinh doanh:

– 0321: Nuôi trồng thuỷ sản biển
+ Chi tiết: nuôi trồng thủy sản biển (không hoạt động tại trụ sở)
– 0322: Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
– 1020: Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
+ (không hoạt động tại trụ sở)
– 3290: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: sản xuất sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong môi trường thủy sản
– 3700: Thoát nước và xử lý nước thải
+ (không hoạt động tại trụ sở)
– 3900: Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
+ (không hoạt động tại trụ sở)
– 4322: Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
+ Chi tiết: lắp đặt hệ thống xử lý nước thải, xử lý môi trường (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện; trừ lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy sản)
– 4610: Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
+ Chi tiết: môi giới; đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa (trừ môi giới bất động sản và môi giới bảo hiểm)
– 4620: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
+ Chi tiết: bán buôn thức ăn cho gia súc, gia cầm, thức ăn cho nuôi trồng thủy sản; bán buôn bàn thanh phẩm, phế liệu, phế thải từ các sản phẩm nông nghiệp dùng để chế biến thức ăn gia súc, gia cầm, thức ăn cho nuôi trồng thủy sản (không hoạt động tại trụ sở)
– 4632: Bán buôn thực phẩm
+ (không hoạt động tại trụ sở)
– 4649: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
+ Chi tiết: bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
– 4651: Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
+ Chi tiết: bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi; bán buôn phần mềm
– 4652: Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
– 4653: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
– 4669: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Bán buôn thuốc thú y thủy sản, chế phẩm sinh học, hóa chất dùng trong thú y thủy sản (không tồn trữ hóa chất) (Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động)
– 7310: Quảng cáo
– 7320: Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
+ (trừ dịch vụ điều tra và các loại thông tin nhà nước cấm)
– 7490: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: hoạt động môi giới thương mại (trừ môi giới bất động sản và môi giới bảo hiểm)

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI