1
Điện thoại: 0913329993
Người đại diện: CHEN JIANQING
Mã số thuế: 3502392356
Ngành nghề chính: Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện
Ngày cấp: 03/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH BROAD-OCEAN MOTOR (BARIA VUNGTAU)

Danh mục ngành nghề:

  • Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện