3
Ngành nghề : THƯƠNG MẠI - CÔNG TY
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Hotline: 0792263992
Người đại diện: TẠ ĐỨC HÙNG
Mã số thuế: 0317487008
CÔNG TY TNHH CÁ KOI NON BỘ MINH VƯƠNG
  • THƯƠNG MẠI – CÔNG TY
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI