1
Tỉnh thành : BÌNH DƯƠNG
Người đại diện: KIỀU XUÂN ĐỨC
Mã số thuế: 3702745834
Ngành nghề chính: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ NGUYÊN CHẤT HỢP NHẤT

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
  • Bán buôn thực phẩm
  • Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
  • Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu