1
Điện thoại: 0939924824
Người đại diện: NGUYỄN VĂN THƯỞNG
Mã số thuế: 1801672439
Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 15/06/2020
CÔNG TY TNHH CALI – VN

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Đại lý, môi giới, đấu giá