1
Tỉnh thành : Thành phố Tây Ninh / TÂY NINH
Điện thoại: 0786161183
Người đại diện: Cao Trần Phương Tú
Mã số thuế: 3901297432
Ngành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
CÔNG TY TNHH CAO TÚ TN

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
  • Bán buôn tổng hợp