1
Người đại diện: TRẦN VĂN LÝ
Mã số thuế: 0109333938
Ngành nghề chính: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 10/09/2020
Trạng Thái: Đang hoạt động
CÔNG TY TNHH CAPI VIỆT NAM

Danh mục ngành nghề:

 • Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
 • Đại lý, môi giới, đấu giá
 • Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động tư vấn quản lý
 • Lập trình máy vi tính
 • Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
 • Quảng cáo
 • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
 • Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
 • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
 • Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
 • Xuất bản phần mềm