1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: NGUYỄN THỊ NGỌC ANH
Mã số thuế: 0315511791
Ngành nghề chính: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
CÔNG TY TNHH CAPITALINK PARTNERS

Danh mục ngành nghề:

 • Bốc xếp hàng hóa
 • Cho thuê xe có động cơ
 • Cổng thông tin
 • Cung ứng và quản lý nguồn lao động
 • Đại lý, môi giới, đấu giá
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
 • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động trung gian tiền tệ khác
 • Hoạt động tư vấn quản lý
 • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
 • Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
 • Quảng cáo
 • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
 • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ