1
Điện thoại: 02723854300
Người đại diện: TU CARSON HANH TU
Mã số thuế: 1101913583
Ngành nghề chính: May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
Ngày cấp: 03/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH CAPROMOS LA GROUP

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
  • Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
  • Đại lý, môi giới, đấu giá
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
  • May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
  • Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)
  • Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác