1
Điện thoại: 0938985778
Người đại diện: VÕ THÀNH LUÂN
Mã số thuế: 0316326142
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Ngày cấp: 15/06/2020
CÔNG TY TNHH CÂY DÙ VÀNG

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn đồ uống
  • Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Dịch vụ ăn uống khác
  • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  • Dịch vụ phục vụ đồ uống
  • Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)
  • Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
  • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động