1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: NGUYỄN THỊ TƯỜNG VY
Mã số thuế: 0315450556
Ngành nghề chính: Hoạt động tư vấn quản lý
CÔNG TY TNHH CC VIỆT NAM

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động tư vấn quản lý
  • Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận