1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: 0394881115
Người đại diện: TRẦN THỊ DẠ PHƯƠNG
Mã số thuế: 0317304649
Ngành nghề chính: Hoạt động tư vấn quản lý
CÔNG TY TNHH CF VIETNAM

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động tư vấn quản lý