1
Tỉnh thành : ĐÀ NẴNG
Điện thoại: 0935465975
Người đại diện: Trịnh Hồng Trung
Mã số thuế: 0402034880
Ngành nghề chính: Xuất bản phần mềm
CÔNG TY TNHH CFC TECHNOLOGY

Danh mục ngành nghề:

  • Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
  • Cổng thông tin
  • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
  • Hoạt động thiết kế chuyên dụng
  • Lập trình máy vi tính
  • Quảng cáo
  • Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
  • Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
  • Xuất bản phần mềm