2
CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SẮC ĐẸP SENSE SPA
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

9631 : Cắt tóc, làm đầu, gội đầu

Ngành nghề kinh doanh:

– 4632: Bán buôn thực phẩm
+ Chi tiết: bán buôn thực phẩm chức năng theo quy định theo thông tư số 26/2012/TT-BYT ngày 30/11/2012 của Bộ Y tế quy định cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm.
– 4649: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
+ Chi tiết: Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
– 9610: Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)
+ Chi tiết: dịch vụ massage (xoa bóp) (doanh nghiệp chỉ được kinh doanh kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động)
– 9631: Cắt tóc, làm đầu, gội đầu
+ Chi tiết: massage mặt, làm móng tay, móng chân, trang điểm, cắt tóc, gội đầu, uốn sấy, nhuộm tóc, duỗi thẳng, ép tóc và các dịch vụ làm tóc khác phục vụ cả nam lẫn nữ
– 9639: Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu
– Ngành nghề chưa có mã: Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI