1
Tỉnh thành : GIA LAI
Người đại diện: NGUYỄN KIM HOÀNG NGÂN
Mã số thuế: 5901144768
Ngành nghề chính: Chăn nuôi lợn
CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI QUỲNH NGÂN GIA LAI

Danh mục ngành nghề:

 • Chăn nuôi gia cầm
 • Chăn nuôi lợn
 • Chăn nuôi trâu, bò
 • Chế biến và bảo quản rau quả
 • Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch
 • Hoạt động dịch vụ trồng trọt
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
 • Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm
 • Trồng cây ăn quả
 • Trồng cây gia vị, cây dược liệu
 • Trồng cây hàng năm khác
 • Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp