1
Điện thoại: 0919718862
Người đại diện: NGUYỄN NGUYỄN CHIÊU OANH
Mã số thuế: 1101993966
Ngành nghề chính: Bán buôn thực phẩm
Ngày cấp: 25/10/2021
CÔNG TY TNHH CHIÊU OANH

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
  • Bán buôn đồ uống
  • Bán buôn gạo
  • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
  • Bán buôn thực phẩm
  • Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
  • Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ
  • Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh