1
Tỉnh thành : BÌNH DƯƠNG
Điện thoại: 0908208968
Người đại diện: Lâm Minh Sáng
Mã số thuế: 3703061241
Ngành nghề chính: Đại lý, môi giới, đấu giá
CÔNG TY TNHH CHINDA MANY TRAVEL

Danh mục ngành nghề:

  • Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
  • Đại lý du lịch
  • Đại lý, môi giới, đấu giá
  • Điều hành tua du lịch