1
Tỉnh thành : BÌNH DƯƠNG
Điện thoại: 0972704206
Người đại diện: LÊ THÀNH CÔNG
Mã số thuế: 3703062245
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
CÔNG TY TNHH CHO THUÊ LƯU TRÚ LÊ THÀNH CÔNG

Danh mục ngành nghề:

  • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày